Ahmet Arslan

Ahmet Arslan, 1944 yılında Urfa'da doğdu. Lisans öğretimini Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Felsefe Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1973 yılında doktor, 1978 yılında doçent olmuştur.

Ahmet Arslan

Ahmet Arslan, 1944 yılında Urfa’da doğdu. Lisans öğretimini Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Felsefe Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1973 yılında doktor, 1978 yılında doçent olmuştur. 1979 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde (o zamanki adıyla Sosyal Bilimler Fakültesi) Felsefe bölünü kuran Arslan, 1988 yılına profesör olmuştur. Kurulduğu tarihten bu yana bu bölümün başkanlığını yürüten Arslan; Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir. Osmanlı Kalem Düşüncesi, İslam Düşüncesi, İslam Felsefesi, İlkçağ Yunan Felsefesi, Siyaset Felsefesi alanlarında çeşitli kitap ve makalelerin yazarıdır.

Bu kitaplardan bazıları şunlardır: Kemal Paşa Zade’nin Tehafüt Haşiyesi (İstanbul, 1987), Haşiye Ala’t Tehafüt Tahlili (İstanbul, 1987), İbni Haldun’un İlim ve Fikir Dünyası (Ankara, 1987), Felsefeye Giriş (Ankara, 1994), İlkçağ Felsefe Tarihi I (Başlangıçlarından Atomculara Kadar) – (İzmir, 1995), Laiklik, Demokrasi ve Türkiye (Ankara, 1995).