Günlük Düşüncede Modernlik, Din ve Laiklik

K. Oya Paker

Günlük düşünce veya sosyal düşünce konusu yaygın olarak özellikle mikro-sosyoloji ve sosyal antroploji içinde sağduyu bilgisini konu alan etnometodolojik incelemelerle tanınmıştır.

K. Oya Paker

"Sosyoloji" Tüm Kitaplar