Avrupa'da Göç, Azınlıklar ve Siyaset - Avusturya Örneği

Edip Asaf Bekaroğlu, Fatih Kuçur, Murat Batur, Murat Kalkan, Necmettin Doğan

Türkiye'den Avrupa'ya giden "gurbetçiler" birçok sosyolojik araştırmanın konusu olmuştur.

Tekrar Basılan Kitap

Türkiye’den Avrupa’ya giden ”gurbetçiler” birçok sosyolojik araştırmanın konusu olmuştur. Ancak bu çalışmalarda gidilen ülkelerin siyasi ve toplumsal yapıları veya vatandaşlık ve göç politikaları çoğu zaman göz ardı edilmiştir. Oysa gittikleri ülkelerde kalmayı tercih eden göçmenler bu yapılar ve yasal düzenlemeler içerisinde çeşitli haklar edinmiş veya problemlerle karşılaşmış, özellikle de yeni kuşakların kaderi bunlar tarafından belirlenmiştir.

Bu çalışma, söz konusu boşluğu doldurma yönünde mütevazi bir çaba olmak amacındadır. Öte yandan uluslararası göç fenomeni ile henüz yüzleşen Türkiye için bu konuda daha tecrübeli olan Avusturya gibi örnekleri incelemek faydalı olabilir. Bu çerçevede çalışmamız hem Avrupa ve Avusturya alanlarında uzmanlaşmak isteyenlere hem de Türkiye’nin göç siyaseti yapıcılarına bir katkı yapmasını dilemekteyiz.

Edip Asaf Bekaroğlu
Edip Asaf Bekaroğlu

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Doktorasını 2010 yılında Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi bölümünde tamamlamıştır. Leiden Üniversitesi’nde misafir araştırmacı, Turku Üniversitesi’nde ise misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Çokkültürcülük, göç sekülarizmi, demokratikleşme, siyasi partiler ve Orta Doğu siyaseti alanlarında çalışmaları vardır.


Fatih Kuçur

Murat Batur

Murat Kalkan

Necmettin Doğan

Sayfa Sayısı: 179

Baskı Yılı: 2015

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786059114066

"Sosyoloji" Tüm Kitaplar