Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yer Seçimi Kararı ve Teşvik Politikaları

Meriç Subaşı Ertekin

Doğrudan yabancı yatırımlar ülkelerin büyüme ve kalkınmalarında önemli rol oynamaktadır.

Küreselleşmenin dünyada yaygınlaşması ile doğrudan yabancı yatırımlar cazip hale geldi ve gelişmekte olan ülkeler arasında yatırımları çekmeye yönelik rekabet başladı.

Gelişmekte olan ülkelerin doğrudan yabancı yatırımlara karşı tereddütlü yaklaşımları değişti, uyguladıkları kontrollerin ve kısıtlamaların yerine doğrudan yabancı yatırımların ülkeye gelmesini sağlamaya çalışan seçici politikalar geçti.

Uluslararası doğrudan yabancı yatırımların yasal çerçevesi yabancı yatırımcıların ilgisini çekecek şekilde düzenlendi ve hükümetler için doğrudan yabancı yatırımları ülkelerine çekmede bir araç olarak teşviklerin önemi arttı.

Çoğu ülkeler, yatırımların geri dönmesini kolaylaştırmak, maliyetlerini veya risklerini azaltmak amacıyla teşvik politikalarını uyguladılar. Diğer taraftan, ülkeler arasında doğrudan yabancı yatırımları çekmeye ve korumaya yönelik olarak yapılan ikili ve bölgesel yatırım anlaşmalarının sayısı da artış gösterdi.

Bu çalışma, doğrudan yabancı yatırımları çekmede ev sahibi ülke hükümetlerinin politikalarında ki bu gelişmeleri ve Türkiye üzerine bir değerlendirmeyi ele almaktadır.

Meriç Subaşı Ertekin

Sayfa Sayısı: 342

Baskı Yılı: 2008

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9789756768976

"Araştırma İnceleme" Tüm Kitaplar